Ανακοίνωση Καταβολής Επιδομάτων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ως Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, ενημερώνει τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στην Πράξη για το δικαίωμα λήψης εκπαιδευτικού επιδόματος.

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της επιτροπής παραλαβής της Πράξης, συντάχθηκαν οι συνημμένοι πίνακες δικαιούχων και μη, εκπαιδευτικού επιδόματος.

Οι απορριπτέοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών, ήτοι έως 30/11/2023 και ώρα 13:00 αποκλειστικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση training@crete-exporters.com. Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή ενστάσεων εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Δείτε τους πίνακες επιτυχόντων/απορριπτέων ΕΔΩ.

 
Footer Image