Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012, πατήστε ΕΔΩ.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παρόν έργο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε υποψήφιο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Footer Image