1η τροποποίηση πρόσκλησης ωφελουμένων - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/02/2023


Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση της 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 28/27-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» με MIS 5104012. 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα, 20/02/2023 και ώρα 21:00, καθώς και βελτιώσεις/διευκρινίσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ
 
Footer Image