Πρότυπα Υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης

Πατήστε πάνω στον τίτλο της Υπεύθυνης Δήλωσης για να κατεβάσετε το αρχείο. Σημειώνεται, ότι στην 1η σελίδα ορισμένων Υπεύθυνων Δηλώσεων περιλαμβάνονται οδηγίες ορθής συμπλήρωσης προς διευκόλυνση των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν και δεν πρέπει να αναρτηθούν ψηφιακά ως ενιαίο δικαιολογητικό μαζί με το αρχείο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

 1. ΥΔ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 2. ΥΔ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 3. ΥΔ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
 4. ΥΔ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 5. ΥΔ DE MINIMIS ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
 6. ΥΔ DE MINIMIS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 7. ΥΔ ΜΜΕ

Για τον ορισμό ΜΜΕ συμβουλευτείτε το σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης. Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ. 

Πρότυπα Υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται κατά την 1η μέρα κατάρτισης

Πατήστε πάνω στον τίτλο της Υπεύθυνης Δήλωσης για να κατεβάσετε το αρχείο. Σημειώνεται, ότι στην 1η σελίδα ορισμένων Υπεύθυνων Δηλώσεων περιλαμβάνονται οδηγίες ορθής συμπλήρωσης προς διευκόλυνση των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν και δεν πρέπει να αναρτηθούν ψηφιακά ως ενιαίο δικαιολογητικό μαζί με το αρχείο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

 1. ΥΔ DE MINIMIS ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
 2. ΥΔ DE MINIMIS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 3. ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
 4. ΥΔ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
 5. ΥΔ ΜΜΕ

Για τον ορισμό ΜΜΕ συμβουλευτείτε το σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης. Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Footer Image